Американски

ЛУЃЕТО ГИ ПРЕБАЛУВАЛЕ СЛЕДНИТЕ ЗБОРОВИ